Published On: 2017-06-14
chemnovatic logo and motto: source of great experience

Informujemy, że CHEMNOVATIC Ławecki Gęca Sp. j., nie jest oraz nigdy nie był producentem następujących baz nikotynowych:

Alchemia Baza Bezsmakowa

Crazy Rabbit Baza Bezsmakowa

Jedynym elementem wspólnym była rejestracja w/w baz nikotynowych pod kontem TPD w Polsce poprzez naszą firmę. Wspomniana rejestracja została jednak już usunięta z powodu braku porozumienia co do warunków współpracy.

Reasumując, chcemy jeszcze raz zaznaczyć, że nie mamy nic wspólnego z powyższymi produktami i żadna ich partia nie została wyprodukowana przez firmę Chemnovatic.

Stay informed with e-liquid industry

We promise to only send product launch
information, industry research and valuable articles.

Leave A Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.