EU Projects

Tytuł projektu:

„Zwiększenie konkurencyjności Chemnovatic Sp. z o.o. Sp. K. poprzez uczestnictwo w Programie promocji branży biotechnologia i farmaceutyka”

Okres realizacji Projektu:

05/04/2019 – 31/12/2020.

Wartość projektu:

580 400.00 PLN

Wartość dofinansowania:

348 240.00 PLN

Cel projektu:

Celem projektu jest promowanie 2 komplementarnych marek produktowych firmy Chemnovatic: Molinberry i VAPY poprzez udział w branżowym programie promocji.

 Planowane efekty:

– zwiększenie rozpoznawalności produktów Chemnovatic na rynkach zagranicznych dzięki promocji na najbardziej znaczących targach branży

– uzyskanie dostępu do nowych nabywców; rozbudowa międzynarodowej sieci dystrybucyjnej przez pozyskanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych

– wzrost sprzedaży produktów na eksport, mających duży potencjał konkurowania na rynkach międzynarodowych

Finalnym rezultatem projektu będzie zwiększenie konkurencyjności Chemnovatic i poprawa wyniku finansowego, co będzie podwaliną do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Projekt ponadto przyczyni się do promowania Marki Polskiej Gospodarki, poprzez zaprezentowanie produktów atrakcyjnych rynkowo i o wysokiej jakości szerokiej rzeszy odbiorców w różnych regionach świata.

logo

The information presented on the website www.chemnovatic.com are addressed only to the business customers who are dealing with sales and production of liquids for electronic cigarettes.

Are you a business customer?

YES NO