Published On: 2023-02-01
Read in English
napis: akcyza w branży vape, sprawdź, co musisz wiedzieć! stos monet, 2 butelki bazy do e-liquidów NicBase oraz butelka e-liquidy VAPY dollar

Podatek akcyzowy na e-papierosy obowiązuje już w 15 krajach UE, i lista ta stale się wydłuża. Jednocześnie, Komisja Europejska pracuje nad nową dyrektywą TED (Tobacco Excise Directive), której celem będzie ujednolicenie przepisów akcyzowych na płyny do e-papierosów we wszystkich krajach członkowskich. W Polsce, gdzie zlokalizowana jest nasza główna siedziba, podatek akcyzowy obowiązuje od 1 października 2020 r.

e-liquid excise duty country list

Czym jest akcyza?

Podatek akcyzowy (potocznie — akcyza) jest podatkiem pośrednim. Można przypisać go do innego podmiotu, osoby fizycznej. Zazwyczaj nakładany jest na producenta lub dostawcę, który z kolei przenosi go na ostatnie ogniwo w łańcuchu — konsumenta.

Co więcej, podatek akcyzowy nie jest powszechny, dotyczy jedynie wybranych grup wyrobów. Ponadto, jeśli grupa produktów jest objęta podatkiem akcyzowym na poziomie Unii Europejskiej, wówczas mówimy o wyrobach akcyzowych zharmonizowanych. Zalicza się do nich:

 • wyroby energetyczne
 • energia elektryczna
 • napoje alkoholowe
 • wyroby tytoniowe

Państwa mogą dodatkowo opodatkować akcyzą inne wyroby niż te z wyżej wymienionej listy. Przykładem jest Białoruś, która nałożyła akcyzę na towar, jakim są buty, lub Polska — gdzie akcyzą objęte są samochody osobowe.

Wyroby zharmonizowane

Wyroby akcyzowe, które są uregulowane przez Unię Europejską — stają się tzw. wyrobami zharmonizowanymi. W przypadku wejścia w życie dyrektywy TED wyrobami zharmonizowanymi zostaną również produkty vape.

Kto decyduje czy wyrób jest zharmonizowany?

O tym, czy dany wyrób jest zharmonizowany decydują, wspólnie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jeżeli produkt otrzyma taki status, wówczas oznacza to, że od tej pory podlega on pod wspólny system podatku akcyzowego UE i zestaw europejskich regulacji.

Czego dotyczy harmonizacja produktów?

Harmonizacja dotyczy całej aktywności gospodarczej związanej z danym produktem. Mowa tutaj nie tylko o produkcji, ale też o obrocie, dystrybucji czy magazynowaniu.

Akcyza w europejskiej branży vape

Produkty akcyzowe w branży vape

Każdy wyrób akcyzowy (w tym surowce — bazy nikotynowe wykorzystywane w procesach produkcyjnych) powinien być wytwarzany w składzie podatkowym, a jego przemieszczenie powinno odbywać się pomiędzy składami podatkowymi z odpowiednim zabezpieczeniem.

Surowce do produkcji e-liquidów uznawane za wyroby akcyzowe to:

4 bottles of various NicBases, and a text: check out our e-liquid bases!
Produkty detaliczne z branży e-liquidowej uznawane za wyroby akcyzowe:
4 bottles of vaping products from VAPY brand: nikotynka nicshot, hybrid dollar, mango e-liquid, and watermelon longfill

Jak wygląda obecna sytuacja na europejskim rynku e-liquidów?

Obecna sytuacja związana z akcyzą na europejskim rynku e-liquidów jest bardzo dynamiczna. Niemalże co miesiąc pojawiają się kolejne wiadomości i zapowiedzi zmian dotyczących podatku akcyzowego w różnych krajach.

Tobacco Excise Directive (TED) – co to jest?

Tobacco Excise Directive (TED) – dyrektywa akcyzowa na wyroby tytoniowe, która ma obejmować także produkty z branży vape. Celem TED jest harmonizacja — wprowadzenie jednolitego, akcyzowego opodatkowania produktów i zapobieganie przestępstwom podatkowym (m.in. przed unikaniem płacenia podatków od produktów objętych akcyzą) na terenie Unii Europejskiej.

Konkretna propozycja Dyrektywy TED ma się dopiero pojawić — przewidywana jest na rok 2023.

Akcyza poza Tobacco Excise Directive

Chociaż wejście TED w życie jest na horyzoncie, to już teraz wiele krajów implementuje lub zwiększa akcyzę na produkty z branży vape. Warto przypomnieć, że podatek akcyzowy jest podatkiem krajowym.

Najbardziej aktualnym przykładem może być tutaj Bułgaria, która zapowiedziała wejście tego podatku w życie, od 1 marca 2023 roku. Będzie on wynosił 0,18 BGN / ml i wzrośnie, kolejno – 1 stycznia 2024 roku oraz 1 stycznia 2025 roku.

Akcyza to nie jedyny aspekt, który jest regulowany w ostatnim czasie w branży vape. W styczniu tego roku belgijskie władze zapowiedziały, że od 11 lipca urządzenia do vapowania nie będą mogły zawierać dodatkowych elementów, takich jak światełka LED, a nazwy smaków na etykietach będą musiały zostać zawarte w 1 słowie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej zakładce o regulacjach.

a scale, an hourglass, a set of books, and a text: need regulatory aid? we ca help!

Tobacco Excise Directive – jak będzie wyglądał w przyszłości?

Podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim, a jego harmonizacja na poziomie Unii Europejskiej jest równoznaczna z tym, że każde państwo członkowskie musi wprowadzić na dany wyrób akcyzę. Jej wysokość nie musi być jednak taka sama.

W przypadku wejścia w życie dyrektywy TED zmianie najpewniej ulegną kwestie transportu. Produkty będą przemieszczane pomiędzy składami podatkowymi w komputerowym systemie EMCS, w procedurze zawieszonej akcyzy (czyli bez zapłaconego podatku akcyzowego). Zarówno w obrocie krajowym, jak i pomiędzy Państwami Członkowskimi UE oraz na terytorium Wspólnoty Europejskiej — w ramach eksportu i importu. Zostaną ustalone również konkretne stawki dla tych produktów — co w efekcie ułatwi funkcjonowanie wielu przedsiębiorstwom. Oczywiście największym uproszczeniem byłby całkowity brak akcyzy we wszystkich krajach, ale w związku z tym, że taki scenariusz nie jest realny, to dla firm funkcjonujących w krajach, w których obowiązuje akcyza oraz dla ich klientów — wprowadzenie zharmonizowanego podatku akcyzowego w EU w pewnych aspektach faktycznie ułatwi im funkcjonowanie.

Jak bezpiecznie funkcjonować w branży vape?

W Polsce, akcyza na produkty z branży vape obowiązuje od 1 października 2020 roku. Od tego dnia, aby legalnie produkować wyroby takie jak e-liquidy czy bazy nikotynowe, potrzebny jest skład podatkowy lub przedpłata podatku akcyzowego.

Zanim więc odpowiemy na pytanie, jak funkcjonować w branży vape zgodnie z prawem, wyjaśnijmy te dwie kwestie.

Przedpłata podatku akcyzowego

Przedpłata podatku akcyzowego to możliwość uiszczania akcyzy, w przypadku kiedy producent nie posiada własnego składu podatkowego. Wymaga ona szeregu działań formalnych i ewidencjonowania procesu tworzenia.

Produkcja na zasadzie przedpłaty podatkowej polega na uiszczeniu podatku przed wytworzeniem produktów, adekwatnego do stawki akcyzy, którą trzeba zapłacić za określoną liczbę wyprodukowanych dóbr. Dla przykładu, jeżeli producent chce wytworzyć 100 jednostek płynu do e-papierosów, musi najpierw zapłacić akcyzę za tę liczbę produktów, a dopiero później może je legalnie wyprodukować.

Dla wielu firm przedpłata podatku akcyzowego jest rozwiązaniem wręcz nieosiągalnym, ponieważ im więcej towaru trzeba wyprodukować, tym więcej przedpłaty musi dany producent uiścić. Co to oznacza w praktyce? Zamrożenie dużych sum pieniędzy i zaburzenie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Skład podatkowy

door to chemnovatic's tax warehouse

Skład podatkowy to zatwierdzony przez administrację państwową obszar, w którym można legalnie produkować wyroby akcyzowe, magazynować dobra akcyzowe, oraz przemieszczać je pomiędzy składami — zgodnie z prawem, spełniając jednocześnie wszelkie wymagania jakościowe i techniczne, narzucone przez organy państwowe.

Jeżeli producent wyrobów vape posiada własny skład podatkowy, wówczas może sam wytwarzać wyroby akcyzowe bez konieczności dokonywania przedpłaty. Warto jednak pamiętać, że suma wartości wyprodukowanych i magazynowanych produktów w skali jednego dnia, nie może przekroczyć gwarancji finansowej, którą skład podatkowy jest objęty.

Chemnovatic, jako pierwsza firma w branży vape w Polsce, utworzyła własny skład podatkowy w swojej siedzibie, z łączną gwarancją bezpieczeństwa wynoszącą kilkadziesiąt milionów PLN — dzięki czemu od 1 października 2020, nieprzerwanie pracuje zgodnie z prawem, w zawieszonej akcyzie.

Transport produktów akcyzowych

Jakie są różnice w transporcie produktu akcyzowego do kraju z obowiązującą akcyzą oraz do kraju, gdzie ta akcyza nie obowiązuje? Przemieszczanie produktu wygląda tak samo, choć pojawiają się niewielkie niuanse.

supply chain graph

Sprzedaż dóbr akcyzowych z kraju, w którym obowiązuje akcyza:

 • Sprzedaż do krajów, gdzie akcyza obowiązuje — w tej sytuacji, po doręczeniu przesyłki, klient podpisuje specjalne oświadczenie akcyzowe i zwalnia tym samym producentowi zabezpieczenie finansowe w postaci zawieszonej akcyzy, w jego kraju. Od teraz klient jest odpowiedzialny za podatek akcyzowy od nabytego towaru — zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez jego państwo. Sprawdź listę krajów, w których obowiązuje podatek akcyzowy tutaj.
 • Sprzedaż do krajów, gdzie akcyza nie obowiązuje — w tej sytuacji, po doręczeniu towaru, klient również podpisuje specjalne oświadczenie akcyzowe i zwalnia tym samym producentowi zabezpieczenie w postaci zawieszonej akcyzy. Różnica polega na tym, że w kraju klienta nie obowiązuje podatek akcyzowy, dlatego nie ma on już żadnych obowiązków prawno-finansowych względem otrzymanego towaru.

Międzynarodowy łańcuch dostaw? Zadbaj o jego bezpieczeństwo!

Jeśli Twój łańcuch dostaw jest międzynarodowy i kupujesz dobra w krajach, w których obowiązuje akcyza, musisz wiedzieć, że każdy wyrób akcyzowy powinien być produkowany w składzie podatkowym, a jego obrót powinien odbywać się pomiędzy składami podatkowymi z odpowiednim zabezpieczeniem finansowym.

Jeśli Twój dostawca nie posiada składu podatkowego, oznacza to, że…

 • Działa niezgodnie z prawem.
 • Dokonujesz zakupu nielegalnego produkt i może to spowodować konsekwencje prawne.
 • Bezpieczeństwo i ciągłość realizacji Twoich zamówień są zagrożone — wysyłka Twojego zamówienia może zostać wstrzymana.

Nawet jeżeli w Twoim kraju nie obowiązuje akcyza możesz zostać poproszony o złożenie zeznań jako świadek postępowania karno-skarbowego.

Dlaczego jest to istotne?

Od stycznia 2023 roku obserwujemy wzmożone kontrole akcyzowe na polskim rynku vape. Coraz więcej firm zwraca się do nas o pomoc w sprawach związanych z podatkiem akcyzowym, ponieważ chcą mieć pewność, że ich łańcuch dostaw jest zabezpieczony pod względem formalno-prawnym.

Chemnovatic – partner biznesowy, któremu możesz zaufać

Kupując od Chemnovatic, masz pewność, że kupujesz od producenta, który działa legalnie i posiada wszelkie niezbędne zezwolenia oraz infrastrukturę, a także specjalistów, którzy kwestią akcyzy zajmują się od lat.

Nasi specjaliści mają ekspercką wiedzę w kwestiach związanych z obrotem e-liquidów i surowców na terenie całej Unii Europejskiej. Ponadto, wystąpili oni o liczne indywidualne interpretacje podatkowe i wygrali większość spornych kwestii w sądach, przecierając tym samym szlaki dla obrotu wyrobami akcyzowymi z branży vape w Polsce.

Dzięki współpracy z Chemnovatic pozbywasz się ryzyka finansowego i prawnego oraz masz pewność, że kupujesz legalny produkt najwyższej jakości.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami na sales@chemnovatic.com.

bottle of VAPY Dollar e-liquid, bottles of 2 e-liquid bases, set of coins, and a text: excise duty in the vape industry

The e-liquid excise duty already applies in 15 member states of the European Union, and the list is still growing. Simultaneously, the European Commission is working on a new TED Directive (Tobacco Excise Directive), which aims to unify the excise duty in all the member states of the EU. In Poland, where our HQ is located, the excise duty has been present since 1 October 2020.

e-liquid excise duty country list

What is excise duty?

The excise duty (commonly known as excise) is an indirect tax. It can be assigned to another entity, a natural person. It is usually imposed on the manufacturer or a supplier, who, in turn, transfers it to the last link of the supply chain – the customer.

What is more, the excise tax is not universal, it applies only to selected groups of products. Moreover, if a group of products is subject to excise duty at the European Union level, then we are talking about harmonized excise goods. These include:

 • energy products
 • electricity
 • alcohol drinks
 • tobacco products

States may additionally tax excise goods other than those listed above. An example is Belarus, which imposed excise duty on goods such as shoes, or Poland, where excise duty applies to cars.

Harmonized products

Excise goods regulated by the European Union become the so-called harmonized products. If the TED directive enters into force, vape products will also become harmonized.

Who decides if a product is harmonized?

Whether a given product is harmonized is decided jointly by the Member States of the European Union. If a product receives this status, it means that it is now subject to the EU’s common excise duty system and a set of European regulations.

What is product harmonization about?

Harmonization applies to all economic activity related to a given product. Not only manufacturing, but also trading, distribution, and storage.

Excise duty in the European vape industry

Excise products in the vape industry

Each excise good (including raw materials – nicotine bases used in the manufacturing processes) should be manufactured in a tax warehouse, and its movement should take place between tax warehouses with appropriate security.

Raw materials for e-liquid manufacturing that are subject to excise duty are:

4 bottles of various NicBases, and a text: check out our e-liquid bases!

Retail e-liquid products that are subject to excise duty are:

4 bottles of vaping products from VAPY brand: nikotynka nicshot, hybrid dollar, mango e-liquid, and watermelon longfill

What is the current situation of the European e-liquid market?

The current excise situation of the European e-liquids market is very dynamic. Almost every month, there are new news and announcements of changes regarding excise duty in various countries.

Tobacco Excise Directive (TED) – what is it?

Tobacco Excise Directive (TED) – an excise directive on tobacco products that is also about to cover products from the vape industry. The goal of TED is harmonization – the introduction of uniform, excise taxation of products and the prevention of tax crimes (i. e. tax evasion) in the territory of the European Union.

The proposal for the TED Directive is yet to arrive – it is expected in 2023.

Excise duty aside from the Tobacco Excise Directive

Although TED’s entry into force is on the horizon, many countries are already implementing or increasing excise taxes on vaping products. Let us recall that excise duty is a national tax.

The most recent example is Bulgaria which implemented excise taxation, beginning on 1 March 2023. It will be 0,18 BGN / ml and will increase, respectively, on 1 January 2024, and 1 January 2025.

Excise duty is not the only aspect that has recently been regulated in the vape industry. In January this year, Belgian authorities announced that from July 11, vaping devices will be forbidden from containing additional elements, such as LED lights, and the names of flavors on the labels will have to be contained in 1 word.

For more information, see our e-liquid regulations tab.

a scale, an hourglass, a set of books, and a text: need regulatory aid? we ca help!

Tobacco Excise Directive and the future

Excise duty is an indirect tax, and its harmonization at the level of the European Union means that each Member State will have to introduce excise duty on a given group of products. However, the excise amount does not have to be the same in each country.

If the TED directive enters into force, the issues of transport will most likely change. Products will be moved between tax warehouses in the EMCS computer system under the excise duty suspension procedure (without excise duty paid). It relates to domestic trade, trade between EU Member States, and within the territory of the European Community – as a part of export and import.

Specific rates for these products will also be set, which will facilitate the functioning of many enterprises. Of course, the greatest simplification would be the complete absence of excise duty in all countries, but since such a scenario is not realistic, for companies operating in countries where excise duty is in force and for their clients, the introduction of harmonized excise duty in the EU will, in some aspects, actually facilitate their functioning.

How to function safely in the vape industry?

In Poland, the excise tax on vape products has been in force since October 1, 2020. From that day on, to legally produce products such as e-liquids or nicotine bases, a tax warehouse or prepayment of excise duty is required.

Given these two possibilities, before we answer the question of how to operate in the vape industry legally, let’s clarify these two issues.

Prepayment of excise duty

Prepayment of excise duty is an option to pay excise duty when the manufacturer does not have a tax warehouse. It requires many formal activities and recording of the creation process.

Tax prepayment consists of paying the tax before the manufacturing of products, adequate to the rate of excise duty that must be paid for a certain number of goods manufactured. For example, if a manufacturer wants to make 100 units of e-liquid, they must first pay excise duty on that number of products, before they can legally produce them.

For many companies, prepayment of excise duty is an unattainable solution, because the more goods one needs to produce, the more prepayment must be made by the manufacturer. What does this mean in practice? Freezing large sums of money and disrupting the company’s financial liquidity.

Tax warehouse

door to chemnovatic's tax warehouse

A tax warehouse is an area approved by the state administration where one can legally manufacture excise goods, store excise goods, and move them between tax warehouses – following the law while meeting all quality and technical requirements imposed by state authorities.

If the manufacturer of vape products has their tax warehouse, they can produce excise goods themselves without the need to make a prepayment. Let us state, however, that the sum of the values of the products produced and stored in one day cannot exceed the financial guarantee that the tax warehouse is covered with.

Chemnovatic was the first company in the vape industry in Poland which has set up its tax warehouse at its headquarters, with a total security guarantee of several dozen million PLN. Thanks to that, we have been continuously operating by the law, in a suspended excise duty, since 1 October 2020.

Transportation of excise goods

What are the differences in the transport of an excise product to a country with an applicable excise duty and to a country where this excise duty does not apply? The movement of the product is the same, although there are slight nuances.

supply chain graph

Sales of excise goods from a country with excise duty:

 • Sales to countries where the excise duty is in forcein this situation, after shipping, the customer signs the receipt document and thus releases the manufacturer’s financial security in the form of suspended excise duty in his country. From now on, the customer is responsible for the excise tax on the purchased goods – following the requirements imposed by his country. Check the list of excise duty countries here.
 • Sales to countries where the excise duty does not apply – in this situation, after the delivery of the goods, the customer also signs the receipt document and thus releases the manufacturer from the security in the form of suspended excise duty. The difference is that there is no excise tax in the customer’s country, so they no longer have any legal and financial obligations concerning the goods received.

International supply chain? Take care of its safety!

If your supply chain is international and you purchase goods in countries with excise duty, you need to know that each excise product should be manufactured in a tax warehouse, and its transportation should take place between tax warehouses with adequate financial security.

If your supplier does not have a tax warehouse, this means that…

 • They work against the law
 • You are purchasing an illegal product and this may result in legal consequences
 • The security and continuity of your orders are at risk – the shipment of your order may be suspended

Even if there is no excise duty in your country, you may be asked to testify as a witness in penal and fiscal proceedings.

Why is it important?

Since January 2023, we have been observing increased excise duty inspections on the Polish vape market. More and more companies turn to us for help in matters related to excise duty because they want to be sure that their supply chain is formally and legally secured.

Chemnovatic – a business partner you can trust

When buying from Chemnovatic, you can be sure that you are buying from a manufacturer that operates legally and has all the necessary permits and infrastructure, as well as specialists who have been dealing with the issue of excise duty for years.

Our specialists have expert knowledge in matters related to the trading of e-liquids and raw materials throughout the European Union. Additionally, they applied for numerous individual tax interpretations and won most of the contentious issues in the courts, paving the way for the circulation of excise goods from the vape industry in Poland.

Thanks to cooperation with Chemnovatic, you get rid of the financial and legal risks, and you can be sure that you are buying a legal product of the highest quality.

If you have any questions, please contact us at sales@chemnovatic.com.

Let’s grow your business together!

Subscribe to our newsletter and receive a free access to our e-mail course on raw materials for e-liquids production (and more!).

No spam, only valuable content we promise to send you.

Leave A Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.