Projekt Unijny

Tytuł projektu:
“Zwiększenie konkurencyjności Chemnovatic Sp. z o.o. Sp. K. poprzez uczestnictwo w Programie promocji branży biotechnologia i farmaceutyka”

Okres realizacji Projektu:
05/04/2019 – 31/12/2022.

Wartość projektu:
580 400.00 PLN

Wartość dofinansowania:
348 240.00 PLN

Cel
projektu:Celem projektu jest promowanie 2 komplementarnych marek produktowych firmy Chemnovatic: Molinberry i VAPY poprzez udział w branżowym programie promocji.

Planowane efekty:

  • zwiększenie rozpoznawalności produktów Chemnovatic na rynkach zagranicznych dzięki promocji na najbardziej znaczących targach branży
  • uzyskanie dostępu do nowych nabywców; rozbudowa międzynarodowej sieci dystrybucyjnej przez pozyskanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych
  • wzrost sprzedaży produktów na eksport, mających duży potencjał konkurowania na rynkach międzynarodowych

Finalnym rezultatem projektu będzie zwiększenie konkurencyjności Chemnovatic i poprawa wyniku finansowego, co będzie podwaliną do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Projekt ponadto przyczyni się do promowania Marki Polskiej Gospodarki, poprzez zaprezentowanie produktów atrakcyjnych rynkowo i o wysokiej jakości szerokiej rzeszy odbiorców w różnych regionach świata.

Tytuł Projektu:
“Wdrożenie wyników prac B+R w Chemnovatic Sp. z o.o. Sp. k. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych soli nikotyny i baz na solach nikotyny”.

Wartość projektu:
4 061 439, 68 PLN

Wartość dofinansowania:
2 436 863, 80 PLN

Cel projektu:
Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nowymi innowacyjnymi produktami solami nikotyny i bazami na solach nikotyny.

Planowane efekty:
Efektem realizacji projektu będzie uruchomienie produkcji innowacyjnych soli nikotyny i baz na solach nikotyny. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to:

  • Wyposażenie obiektu, gdzie będzie realizowany projekt w niezbędne do produkcji środki trwałe
  • stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowego produktu;
  • zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych i nietechnologicznej;
  • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.