Posiadamy umowy z kilkoma firmami transportowymi w celu optymalizacji kosztów dostaw do naszych klientów na całym świecie. Wiele naszych produktów jest sklasyfikowanych jako substancje niebezpieczne i wymaga specjalnych usług transportowych (ADR). Ze względu na te okoliczności każda wysyłka jest wyceniana indywidualnie.